Helseskjema

Helseskjema er et skjema som er utviklet av Manuellterapeutenes Servicekontor for å hjelpe manuellterapeuter å kartlegge pasientens generelle helsetilstand før de kommer til undersøkelse og behandling.

I Skjemaet spørres det om pasienten har eller har hatt div. sykdommer⁄ plager som kan ha betydning for undersøkelse og behandling hos manuellterapeut. Skjemaet er ikke ment å erstatte anamnesen⁄ pasientsamtalen, men gir god informasjon som kan bidra til at anamnesen kan spisses, og tiden hos manuellterapeuten kan brukes mest mulig effektivt.

Antall "ja" summeres i en totalscore. Terapeuten kan deretter gå til detaljvisningen for informasjon om hvile sykdommer⁄ plager pasienten har⁄ tidligere har hatt.