Hopkins symptom check list (HSCL-25)

Hopkins symptom check list regnes for å væreet godt verktøy for kartlegging av psykisk helse. HSCL–25 er den mest brukte versjonen av skjemaet og består av 25 spørsmål. Hvert spørsmål besvares på en 4–delt skala: "ikke plaget", "litt plaget", "Ganske plaget" og "Veldig plaget". Ikke plaget gir 1 poeng, mens veldig plaget gir 4 poeng. Det kalkuleres en gjennomsnittsscore fra 1 til 4.