Back Performance Scale (BPS) - Testprotokoll

Back Performance scale er utviklet for å måle hvordan korsryggsmerter påvirker aktiviteter som krever bevegelse i trunkus. Testen bestod originalt av 5 tester: Sokketest, Plukk–opp test, Rull–opp test, Fingertupp–til–gulv test, og Løfte test. Senere har Plukk–opp test sittende blitt lagt til. Den sittende varianten av plukk–opp testen vurderer bevegelsen i frontalplanet, mens alle de andre testene i BPS vurderer bevegelse  primært i sagitalplanet.

Alle testene rangeres på en 4–delt skala fra 0 til 3 hvor 0 er utførelse uten besvær med letthet og 3  er utførelse med stort besvær eller at testen ikke kan utføres. Dette gir en score fra 0 til 18 hvor 0 er minimum plager og 18 er maksimale plager.

I Infopad–versjonen av BPS er det også lagt til at antall cm fra gulvet til fingertuppene kan måles under fingertupp–til–gulv testen.