Cincinatti Knefunksjons-score

Cincinatti Knefunksjons–score er utviklet for å måle symptomene ved ACL skader. Skjemaet er modifisert i flere omganger, og den versjonen som er tilgjengelig i Infopad består av 8 spørsmål, hvert med 6 eller 5 svaralternativer.

Spørsmålene er vektet, og det kalkuleres en totalscore fra 6 til 100. 100 er ingen plager med kneet og 6 er maksimale plager med kneet.

Det er utviklet et sett med cut–off verdier som kan brukes:
<30: Dårlig funksjon (Poor)
30–54: Moderat funksjon (Fair)
55–79: God funksjon (Good)
>80 : Utmerket funksjon (Exellent)