Bergen Insomnia Scale

Bergen Insomnia Scale er utviklet for å måle insomnia. Skjemaet består av 6 spørsmål som alle rangeres fra 0 til 7 alt etter hvor mange ukedager pasienten opplever det aktuelle symptomet.

Det kalkuleres en totalscore for skjemaet.
For å diagnostisere Insomnia må man score 3 eller mer på to av spørsmålene. Et i den første delen av skjemaet – spørsmål 1–4, og et i andre del av skjemaet – spørsmål 5–6. . Hvis ikke dette kravet innnfris har ikke pasienten Insomnia i henhold til Bergen Insomnia scale.

Originalforfatterne validerte skjemaet gjennom studier på 320 studenter, 2645 utvalgte personer og 225 pasienter. Det ble funnet at Bergen Insomnia Scale diskriminerer godt mellom pasienter og ikke–pasienter. Konklusjonen til originalforfatterne er at skjemaet har gode psykometriske egenskaper og kan brukes for å skille mellom pasienter med Insomnia og ikke–pasienter.