Anamneseskjema Småbarnsforeldre

Skjemaet er utviklet i samarbeid med Manuellterapeutenes Servicekontor og manuellterapeut Erik Aarum for å systematisere informasjonen man får fra foreldrene som kommer til undersøkelse med spedbarn.

Skjemaet kartlegger en rekke av de områdene som vurderes som viktige i forbindelse med plager barnet kan ha i spedbarnsalderen. Det er ikke validert eller brukt i noen form for forskning, men brukes av flere manuellterapeuter som behandler spedbarn for å systematisere den informasjonen man mottar fra barnets foreldre.