Hopkins symptom check List (HSCL - 10)

Hopkins symptom check list - 10 er en kortversjon av det mer omfattende HSCL-25.

Hopkins symptom check list regnes for å væreet godt verktøy for kartlegging av psykisk helse. HSCL–10 er en forkortet versjon som består av 10 spørsmål. Hvert spørsmål besvares på en 4–delt skala: "ikke plaget", "litt plaget", "Ganske plaget" og "Veldig plaget". Ikke plaget gir 1 poeng, mens Veldig plaget gir 4 poeng. Poengene legges sammen til en score mellom 10 og 40 der 40 betyr veldig mye plaget. Strand et al. (2003) har anslått at de som får en gjennomsnittscore på 1,85 eller høyrere på HSCL–10 har symptomer på psykiske plager. De konkluderer også medat kortversjonen av HSCL fungerer nesten like bra som fullversjonen på 25 spørsmål.