VISA-P Patellar

VISA-P Patellar er utviklet for kartlegging av hoppekne.

Norsk versjon av skjemaet er utarbeidet av Senter for idrettsskadeforskning, NIMI, NAR og Ortopedisk senter Ullevål Sykehus. Pasienten svarer på 8 spørsmål for hver kne. Det summeres en delscore for hvert kne. Høy score betyr lite plager og lav score betyr store plager.