Smertetegning siste 14 dager

Vi har tatt utgangspunkt i smertetegningen presentert av C. Öhlund et al. (1996). Öhlund et al (1996) brukte smertetegningen i undersøkelse av pasienter med subakutte ryggsmerter.

Kvåle et al. (2001) intruduserte thoracal linje i sin studie hvor de fant at generaliserte smerter, både over og under thoracal linje var sammenfallende med mer sammensatte plager og ofte krever en mer omfattende behandling enn smerter kun lokalisert enten over eller under thoracal linje.

Det er i en rekke studer vist at smertemønster og smertebeskrivelse for forskjellige plager både i bevegelsesapparatet og visera er forholdsvis konsistente fra pasient til pasient (Goodman & Snyder, 2007, Travell & Simons, 2003, Depalma et al, 2011, Young et al 2008, Thompson et al. 2009, jung et al. 2007).

Det anbefales i de kliniske retningslinjene både nasjonalt og internasjonalt å kartlegge pasientens smerteutbredelse i anamnesen (Lærum et al. 2007, s 30, van Tulder et al. s.9). Smertetegningen er et godt redskap for å kartlegge pasientens smerteutbredelse.