HAGOS

HAGOS er utviklet for å vurdere pasienter med hofterelaterte smerter og plager .

Pasientens egenvurdering av smertene og plagene kartlegges. Skjemaet kan brukes både ved langvarige og kortvarige plager. HAGOS består av 37 spørsmål som besvares med en 5–delt skala. Hvert spørsmål får en score fra 0 til 4. Det beregnes ikke noen totalscore, men 6 delscorer. Disse er: Smerte, andre symptomer, Dagliglivets aktiviteter (ADL), funksjon i trening og fritid (Sport⁄ rec), deltagelse i fysisk aktivitet (PA) og hofterelatert livskvalitet (QOL). Hver delscore får en poengsum fra 0 til 100, hvor 0 indikerer ekstreme symptomer⁄ plager og 100 indikerer ingen symptomer.

HAGOS er brukt på pasienter fra 18 til 63 år og har høy test–retest reliabilitet.