KOOS

Spørreskjemaet KOOS ble utviklet på '90- tallet som et instrument for å måle pasientens mening om kneplagene sine. Skjemaet ble første gang publisert i 1998.

Spørreskjemaet KOOS ble utviklet på '90– tallet som et instrument for å måle pasientens mening om kneplagene sine. Skjemaet ble første gang publisert i 1998. KOOS har siden blitt evaluert i en rekke studier  og en rekke kunnskapsoppdateringer og review artikler har inkludert skjemaet.

KOOS er spesielt godt egnet for pasienter med posttraumatiske og a–traumatiske artroseforandringer, fremre korsbåndskader, meniskskader og andre bruskskader. 

Skjemaet består av 42 spørsmål som besvares på en 5–delt skala, med svaralternativer som gir 0–4 poeng. KOOS har ingen totalscore, men poengene summeres til 5 delscorer: Smerte (pain), Symptomer (symptoms), Dagliglivsaktiviteter (ADL), funksjon i trening og fritid (Sport⁄ rec) og knerelatert livskvalitet (QOL). Hver delscore får en poengsum fra 0 til 100, hvor 0 indikerer ekstreme symptomer⁄ plager og 100 indikerer ingen symptomer.

Skjemaet har blitt brukt på pasientgrupper som normalbefolkning, mannlige og kvinnelige fotballspillere, og  fremre korsbånds opererte pasienter. Skjemaet har også svært høy test– retest reliabilitet. Skjemaet er dermed egnet for å følge knefunksjonen til pasienter over tid. Enten for å måle behandlingseffekt, eller for å følge med i utviklingen av en progredierende knelidelse som artrose.

KOOS kan fritt brukes både i klinisk praksis og forskning.