Roland-Morris Spørreskjema for funksjonsbegrensninger

Roland-Morris spøreskjema for funksjonsbegrensninger (RMDQ) kartlegger korsryggpasienters funksjonsevne i dagliglivet.

Skjemaet ble utviklet på begynnelsen av 1980–tallet (Roland & Morris, 1983). Skjemaet kan brukes både på akutte og subakutte pasienter, og ble oversatt og er validert av Grotle et al på begynnelsen av 2000–tallet. RMDQ består av 24 spørsmål som besvares "ja" eller "nei". En klinisk signifikant endring er 3 eller flere poeng endring i løpet av en behandlingsserie.

Skjemaet egner seg i følge FORMI best for pasienter med milde til moderate funksjonsbegrensninger (FORMI).