Oswestry Disability Index v. 2.0

Oswestry Disability Index ble første gang publisert i 1980 (Fairbank et al, 1980) og brukes for å kartlegge funksjonevne hos korsryggspasienter. Skjemaet er revidert og den reviderte versjonen er validert på norsk av Grotle og medarbeidere i 2003. Infopad har inkludert denne reviderte utgaven på norsk; Oswestry Disability Index v. 2.0.

Skjemaet egner seg best for pasienter med betydlige og⁄ eller vedvarende funksjonsbegrensning, men i følge Grotle kan skjemaet brukes på  både akutte og kroniske pasienter, med og uten utstråling (Grotle et al. 2004).

Skjemaet er forholdsvis enkelt med 10 seksjoner⁄ spørsmål som består av en smerteskala og 9 seksjoner som evaluerer pasienten funksjonshemming i  forskjellige daglige funksjoner.

I følge FORMI (formidlingsenheten for muskel– og skjelettlidelser) egner skjemaet seg både til forskning og kliniske bruk (www.formi.no).