Örebro screeningskjema for muskelskjelettsmerter

Gule flagg brukes om psykososiale risikofaktorer for å utvikle langvarige muskel- ogs skjelettplager. Örebro screeningsskjema for muskelskjelettplager som også kalles Örebro guleflagg skjema er utviklet av Linton og Hallden for å kartlegge disse risikofaktorene. (Linton & Hallden, 1998).

Skjemaet er mest brukt for pasienter med akutte og subakutte korsryggsmerter, men kan også brukes for pasienter med mer langvarige smerter og andre pasientkategorier som nakke– og skulderpasienter og pasienter med mer generaliserte smerter. Skjemaet har 21 spørsmål som scores fra 0–10. Svaret på hvert spørsmål legges sammen til en totalscore på maks 210.

Pasienter som scorer over 105 har økt risiko for å utvikle langvarige plager, og redusert odds for å vende tilbake til normalfunksjon som før de aktuelle smertene oppstod (Linton & Hallden, 1998). Pasienter med høy score responderer ofte dårlig på en strukturspesifikk behandling, og trenger en mer helhetlig tilnærming, med fokus også på de psykososiale sidene ved smertene de har.

Grotle og medarbeidere publiserte i 2007 en norsk studie som viste at for pasienter med akutte kosrsryggsmerter var en score på 112 eller høyere en signifikant prediktor for fortsatte plager og funksjonssvikt ett år etter at plagene debuterte (Grotle et al. 2007).