Skjemabank

Vi har dessverre ikke kapasitet til å oppdatere skjemabanken som vi hadde ønsket. Det ligger derfor over 300 skjema tilgjengelig i Infopad som ikke er beskrevet i denne skjemabanken. For full oversikt over tilgjengelige skjema ta kontakt med Roar på roar@infopad.no.

Det finnes i dag en rekke ulike spørreskjema som kan brukes av klinikere for å kartlegge pasienter, stille en riktigere diagnose eller måle et behandlingsresultat. Infopad jobber nå med en skjemabank hvor skjemaene som er tilgjengelig i Infopad presenteres. Vi håper på denne måten å gjøre spørreskjema tilgjengelig for klinikere og forskere. Skjemabanken er tilgjengelig for alle, både Infopad brukere, og andre.