Den nye måten å innhente pasientopplysninger

Som den første leverandøren i Norge tilbyr nå Infopad en enkel og oversiktlig måte å innhente pasientopplysninger. Ved å registrere deg får du enkelt tilgang til en rekke av de mest brukte spørreskjemaene (PROMs). Skjemaene kan sendes til pasienter via en e–postlenke eller besvares via vår Android app. Data blir direkte overført til vår sikre database som du har tilgang til fra våre nettsider.

Med Infopad trenger du ikke lenger å plage pasientene dine med spørreskjema på papir! Du vil aldri mer trenge å huske hvordan de forskjellige spørreskjemaene skal tolkes. Med Infopad får du alle spørreskjemaene du har behov for tilgjengelig elektronisk. Pasienten fyller enkelt ut skjemaene elektronisk, og data blir overført til vår sikre database hvor kun du har tilgang til dem. Spørreskjemaene tolkes av Infopad – Du kan hente ut ferdigtolkede pasientdata! Skjema kan enten sendes til pasietene via e–post  eller de kan besvares via vår Infopad–app på et nettbrett på klinikken. Pasientene kan besvare e–post skjema på hvilken som helst nettleser, på PC, Mac, nettbrett eller telefonen. Skjemaet er tilgjengelig i pasientens journal kun sekunder etter at det er besvart.

Vi har samarbeid med flere journalprogram leverandører, og både Physica, ProMed, Extensor og PsykBase har utviklet integrering for Infopad. Det betyr at pasienter kan legges til i Infopad direkte fra journalprogrammet og at ferdig tolkede data overføres tilbake til journalen, og du har tilgang til alle de utfylte spørreskjemaene direkte i journalprogrammet. Med Infopad har du altså en unik mulighet for å dokumentere den kliniske praksisen din!


Ta kontakt med Roar Syltebø på telefon 917 21 590 eller epost roar@infopad.no for mer informasjon.

Tilbake