Infopad for deg som pasient

Infopad har en visjon om at all undersøkelse og behandling av pasienter i helsevesenet skal gjøres på en best mulig måte. Dette betinger at undersøkelsen og behandling er basert på den nyeste forskningen, og at du som pasient undersøkes og behandles i henhold til internasjonalt aksepterte normer.

Det er de siste 10–20 årene gjort svært mye forskning for å bedre undersøkelse, diagnostisering og behandling av pasienter med smerter og skader i muskel– og skjelett systemet. Dette gjør at vi i dag kan stille en diagnose og velge behandlingstiltak sikrere enn for kun få år siden. Mye av kunnskapen fra denne forskningen kommer derimot ikke deg som pasient til gode. Årsaken er at forskere benytter spørreskjema og undersøkelsesrutiner som blir for uoversiktlig og komplisert for terapeuter og leger i vanlig praksis å forholdes seg til.

Dette har Infopad gjort noe med. Infopad gjør spørreskjema og undersøkelses–protokoller som tidligere kun er brukt av forskere tilgjengelig for den vanlige klinikeren. Det betyr at du som pasient nå kan fylle ut gode og kvalitetssikrede skjema på et nettbrett, og at din terapeut eller lege får disse kvalitetssikrede data ferdig tolket. Din lege eller terapeut kan derfor velge den beste behandlingen basert på den informasjonen du har gitt. Denne informasjonen er tolket på samme måten som internasjonalt ledende forskere tolker sine data. Du kan derfor være trygg på at din lege eller terapeut som bruker Infopad har tilgang til den beste informasjonen for å velge den beste behandlingen for deg.

Videre kan utviklingen i sykdomsbildet følges ved at du som pasient fyller ut skjema og oppdaterer informasjonen i løpet av en behandlingsserie eller når du kommer til ny konsultasjon hos din lege. Dette gir din terapeut eller lege tilgang til verdensledende redskaper for å følge utviklingen i ditt sykdomsbilde. På denne måten kan effekten av en behandling vurderes.

Til sist gir Infopad en kvalitetssikret journal som gir klar og objektiv informasjon om din helsetilstand. Infopad minimerer muligheten for at en kommunikasjonssvikt i systemet skal få betydning for den behandlingen du får.

Infopad sikrer at legen eller terapeuten din får den informasjonen de trenger for å ta de riktige avgjørelsene for din helse!

Tilbake